Tên *
Bạn Là :
Mã số hội viên : *
Nội Dung : *
Vui lòng nhập mã xác nhận

Lưu ý: Dấu * là trường bắt buộc nhập. Không nên nhập mật khẩu trong forms vì có thể bị đánh cắp!

Liên Hệ Trường Hợp Chưa Nhận Được Thông Tin MB và PC :

 

- Khi đã thanh toán và có mã số thành viên  MB và PC không liên hệ với bạn sau khi thanh toán bạn được quyền thông báo với hệ thống

- Hệ thống sẽ tìm cho bạn 1 MB khác theo yêu cầu của bạn và giảm cho bạn 80% vào lần tìm tiếp theo

 

*** Lưu Ý : Hệ Thống chỉ nhận tin nhắn hội viên sau khi thanh toán thành công và được cấp mã số .

BQT HỆ THỐNG MBBG-PCĐT 2016